REMEJAI.LT TAISYKLĖS
Kiekvienas naujas narys užsiregistruodamas patvirtina, kad sutinka su šiomis Remejai.lt nuostatomis

1.1. Sutinku, kad mano nuotraukos, duomenys, kuriuos aš įrašiau, bus publikuojami tinklapyje.

1.2. Patvirtinu, kad mano įrašyti duomenys yra teisingi, nuotraukose esu aš arba mano įmonės ženklas.

1.3. Jeigu nuotraukose, kartu su manimi, užfiksuoti kiti asmenys, aš patvirtinu, kad jie neprieštarauja nuotraukos publikavimui.

1.4. Suprantu, kad pagal Lietuvos Respublikos įstatymus, svetimų nuotraukų publikavimas ir duomenų skelbimas yra baudžiamas pagal numatytą tvarką.

2. Remejai.lt administracija arba jos įgalioti asmenys pasilieka nevaržomą teisę šalinti nuotrauką, anketos duomenis ar visą anketą be išankstinio perspėjimo apie šį veiksmą. Tai yra daroma kilus įtarimui, kad nario įkelta nuotrauka nepriklauso jam, suklastoti pateikti duomenys ir pan. Taip pat be įspėjimo gali būti šalinamos ir nuotraukos, kurių turinys nėra tinkamas publikavimui, kurių kokybė yra per prasta ir išsiskiria iš bendro tinklapio konteksto.

3.1. Sutinku, kad pažeidęs Remejai.lt taisykles, aš negalėsiu prisijungti prie savo paskyros.

3.2. Sutinku, kad man nusižengus taisyklėms, mano anketa gali būti užblokuota / panaikinta.

4. Pažadu nesiųsti kitiems nariams nepageidaujamo turinio informacijos, reklamos, kvietimų užsiregistruoti kituose tinklapiuose ar komercine veikla užsimančiomis įmonėse, tap pat nariams pasižadu nesiųsti informacijos, kuri yra susijusi su įvairiomis paslaugomis, prekėmis ar įvairiais renginiais.

5. Draudžiama šmeižti, publikuoti komercinę informaciją, skatinti rasinę ar tautinę neapykantą.

6. Sutinku, kad tinklalapio administracija saugumo vardan saugos mano IP adresą.

7. Sutinku iš portalo administracijos gauti el. laiškus.

8. Sutinku, kad pažeidus bet kurią minėtą Remejai.lt taisyklę, mano anketa bus panaikinta be išankstinio įspėjimo ar paaiškinimo.

9. Susirašinėdamas su kitais nariais pasižadu gerbti savo pašnekovą. Šmeižti, tyčiotis, keiktis draudžiama.